regulamin XXV zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW

XXV AMATORSKICH MISTRZOSTW KALISZA

W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDINGU

 

1. ORGANIZATOR: SzkolaNarciarstwa.pl – Adam Jakubek,

 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 011.03.2023, godz. 10ººZieleniec,

 

3. ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ WG ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU

 

4. TERMINY:

4.1. 04.03.2023 – treningi na tyczkach od godz. od 9:30 – 11:30

4.2. 10.03.2023 zebranie organizacyjne od godz. 19ºº  (losowanie numerów startowych, za osoby nieobecne numer wylosują organizatorzy, rozdanie numerów startowych).

4.3. 11.03.2023 – sobota – godz. 10ºº – rozpoczęcie zawodów.

 

Po zawodach, około godz. 19ºº zapraszamy na oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

 

5. PODZIAŁ ZAWODNIKÓW I KOLEJNOŚĆ STARTU

5.1. Obowiązuje podział zawodników na następujące kategorie wiekowe:

 

NARTY Dzieci – Dziewczynki – 3 grupy wiekowe

A – do 7 lat (roczniki od roku 2016 i powyżej)

B – od 8-12 lat (roczniki od roku 2011-2015)

C – od 13-17 lat (roczniki od 2006-2010 włącznie)

NARTY Dzieci – Chłopcy – 3 grupy wiekowe

A – do 7 lat (roczniki od roku 2016 i powyżej)

B – od 8-12 lat (roczniki od roku 2011-2015)

C – od 13-17 lat (roczniki od 2006-2010 włącznie)

NARTY – Kobiety – 2 grupy wiekowe

A – od 18-40 lat (roczniki od 1983-2005 włącznie)

B – od 41 lat i starsze (roczniki od 1982 i starsze)

NARTY – Mężczyźni – 3 grup wiekowe

A – od 18-40 lat (roczniki od 1983-2005 włącznie)

B – od 41-64 lat (roczniki od 1959-1982 włącznie)

C – od 65 lat i starsze (roczniki od 1958 i starsi)

SNOWBOARD – Dzieci – 1 grupa wiekowa

Do 17 lat (roczniki od 2006 i powyżej)

SNOWBOARDKobiety – 1 grupa wiekowa

Od 18 lat i starsze (roczniki od 2005 i starsze)

SNOWBOARDMężczyźni – 1 grupa wiekowa

Od 18 lat i starsi (roczniki od 2005 i starsi)

 

5.2. Klasyfikacja konkurencji i kategorii wiekowej zostanie przeprowadzona

w przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodników z wyjątkiem najmłodszych kategorii.

 

6. KLASYFIKACJA RODZINNA

Do klasyfikacji rodzinnej liczy się łączny czas przejazdów trzech osób, z góry, przy zgłoszeniu wyznaczonych

przez kapitana rodziny i zgłoszonych w jednej konkurencji (slalom narciarski).

W klasyfikacji rodzinnej mogą startować następujące trzyosobowe składy:

a) ojciec, matka, dziecko,

b) ojciec lub matka, syn lub córka, syn lub córka,

c) dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka,

W rodzinie jest możliwość uczestnictwa zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy. W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny.

 

7. KLASYFIKACJA SZKOLNA

NARTY – Dziewczynki – Szkoły podstawowe

Dziewczynki od 7-15 lat (roczniki 2008-2016)

NARTY – Dziewczyny – Szkoły ponadpodstawowe

Dziewczyny od 16-19 lat (roczniki 2004-2007)

NARTY – Chłopcy – Szkoły podstawowe 

Chłopcy od 7-15 lat (roczniki 2008-2016)

NARTY – Chłopaki – Szkoły ponadpodstawowe

Chłopaki od 16-19 lat (roczniki 2004-2007)

 

8. ZAWODNICY STARTUJĄ W DWÓCH PRZEJAZDACH W KOLEJNOŚCI WG WYLOSOWANYCH NUMERÓW STARTOWYCH

 

9. PUNKTACJA

9.1 W nartach czas łączny dwóch przejazdów w poszczególnych grupach zadecyduje

o zajętym miejscu.

W snowboardzie obowiązują dwa przejazdy. Do klasyfikacji wybiera się czas najlepszego przejazdu.

9.2. Klasyfikacja „Open” – najlepsze czasy zawodów, bez ograniczeń wiekowych – narty i snowboard.

 

10. POSTANOWIENIA SPECJALNE

10.1. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni zawodnicy/-czki, którzy/-re wpłacili opłatę startową: 60zł – dorośli, 30zł – dzieci do godz. 20ºº dnia 10.03.2023

10.2. Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki poniesione w trakcie treningów i zawodów. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt i ubezpiecza się indywidualnie.

10.3. Klasyfikacja zawodów, w ramach poszczególnych kategorii, obejmować będzie wszystkich uczestników zawodów – niezależnie od miejsca zamieszkania.
10.4. W zawodach mogą uczestniczyć narciarze nie posiadający licencji zawodniczej PZN lub podobnej organizacji. Byłych zawodników obowiązuje okres karencji – wynosi ona sześć lat dla wszystkich kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn.

Dopuszcza się start zawodników posiadających licencje, jednakże ich start odbywa się poza konkursem.

 

10.5. Szczegóły dotyczące XXV Mistrzostw na stronie www.szkolanarciarstwa.pl

 

11. Wszelkie sprawy wątpliwe, niejasne oraz związane z interpretacją regulaminu

rozstrzygają ORGANIZATORZY.

 

ORGANIZATOR: – Adam Jakubek

*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź przełożenia zawodów na inny termin ze względu na warunki klimatyczne.