regulamin XXIII zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW

XXIII AMATORSKICH MISTRZOSTW KALISZA

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDINGU

 

1. ORGANIZATOR: SzkolaNarciarstwa.pl – Adam Jakubek,

 

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 13.03.2021, godz. 10ººSzklarska Poręba,

 

3. ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ WG ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU

 

4. TERMINY:

4.1. 12.03.2021 – treningi na tyczkach od godz. 18ºº do 20ºº (lub od 9:30 – 10:30 przed zawodami 13.03.2021, wtedy zawody od 11:00 start)

– 12.03.2020 zebranie organizacyjne od godz. 19ºº  (losowanie numerów startowych, za osoby nieobecne numer wylosują organizatorzy, rozdanie numerów startowych).

4.2. 13.03.2021 – sobota – godz. 10ºº – rozpoczęcie zawodów.

 

Po zawodach, około godz. 19ºº zapraszamy na oficjalne zakończenie zawodów, wręczenie nagród oraz imprezę integracyjną!

 

5. PODZIAŁ ZAWODNIKÓW I KOLEJNOŚĆ STARTU

5.1. Obowiązuje podział zawodników na następujące kategorie wiekowe:

 

NARTY Dzieci – Dziewczynki – 3 grupy wiekowe

A – do 7 lat (roczniki od roku 2014 i powyżej)

B – od 8-12 lat (roczniki od roku 2009-2013)

C – od 13-17 lat (roczniki od 2004-2008 włącznie)

NARTY Dzieci – Chłopcy – 3 grupy wiekowe

A – do 7 lat (roczniki od roku 2014 i powyżej)

B – od 8-12 lat (roczniki od roku 2009-2013)

C – od 13-17 lat (roczniki od 2004-2008 włącznie)

NARTY – Kobiety – 2 grupy wiekowe

A – od 18-40 lat (roczniki od 1981-2003 włącznie)

B – od 41 lat i starsze (roczniki od 1980 i starsze)

NARTY – Mężczyźni – 3 grup wiekowe

A – od 18-40 lat (roczniki od 1981-2003 włącznie)

B – od 41-64 lat (roczniki od 1957-1980 włącznie)

C – od 65 lat i starsze (roczniki od 1956 i starsi)

SNOWBOARD – Dzieci – 1 grupa wiekowa

Do 17 lat (roczniki od 2004 i powyżej)

SNOWBOARDKobiety – 1 grupa wiekowa

Od 18 lat i starsze (roczniki od 2003 i starsze)

SNOWBOARDMężczyźni – 1 grupa wiekowa

Od 18 lat i starsi (roczniki od 2003 i starsi)

 

5.2. Klasyfikacja konkurencji i kategorii wiekowej zostanie przeprowadzona

w przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodników z wyjątkiem najmłodszych kategorii.

 

6. KLASYFIKACJA RODZINNA

Do klasyfikacji rodzinnej liczy się łączny czas przejazdów trzech osób, z góry, przy zgłoszeniu wyznaczonych

przez kapitana rodziny i zgłoszonych w jednej konkurencji (slalom narciarski).

W klasyfikacji rodzinnej mogą startować następujące trzyosobowe składy:

a) ojciec, matka, dziecko,

b) ojciec lub matka, syn lub córka, syn lub córka,

c) dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka,

W rodzinie jest możliwość uczestnictwa zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy. W rozumieniu tego

regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny.

 

7. ZAWODNICY STARTUJĄ W DWÓCH PRZEJAZDACH W KOLEJNOŚCI WG WYLOSOWANYCH NUMERÓW STARTOWYCH

 

8. PUNKTACJA

8.1 W nartach czas łączny dwóch przejazdów w poszczególnych grupach zadecyduje

o zajętym miejscu.

W snowboardzie obowiązują dwa przejazdy. Do klasyfikacji wybiera się czas najlepszego przejazdu.

8.2. Klasyfikacja „Open” – najlepsze czasy zawodów, bez ograniczeń wiekowych – narty i snowboard.

 

9. POSTANOWIENIA SPECJALNE

9.1. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni zawodnicy/-czki, którzy/-re wpłacili opłatę startową: 50zł – dorośli, 25zł – dzieci do godz. 20ºº dnia 12.03.2021

9.2.Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki poniesione w trakcie treningów i zawodów. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt i ubezpiecza się indywidualnie.

9.3. Klasyfikacja zawodów, w ramach poszczególnych kategorii, obejmować będzie wszystkich uczestników zawodów – niezależnie od miejsca zamieszkania.
9.4. W zawodach mogą uczestniczyć narciarze nie posiadający licencji zawodniczej PZN lub podobnej organizacji. Byłych zawodników obowiązuje okres karencji – wynosi ona sześć lat dla wszystkich kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn.

Dopuszcza się start zawodników posiadających licencje, jednakże ich start odbywa się poza konkursem.

 

9.5. Szczegóły dotyczące XXIII Mistrzostw na stronie www.szkolanarciarstwa.pl

10. Wszelkie sprawy wątpliwe, niejasne oraz związane z interpretacją regulaminu

rozstrzygają ORGANIZATORZY.

 

ORGANIZATOR: – Adam Jakubek

*Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, bądź przełożenia zawodów na inny termin ze względu na warunki klimatyczne.