regulamin XXI zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW

XXI AMATORSKICH MISTRZOSTW KALISZA

W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDINGU

 

1. ORGANIZATOR: SzkolaNarciarstwa.pl – Adam Jakubek,

 

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 3.03.2018, godz. 10ºº, Stok ………. w Zieleńcu,

 

3. ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ WG ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU

 

4. TERMINY:

4.1. 2.03.2018 – treningi na tyczkach od godz. 16ºº do 20ºº na stoku w Szklarskiej Porębie.

– 2.03.2018 zebranie organizacyjne o godz. 20ºº w …………………………………………….. (losowanie numerów startowych, za osoby nieobecne numer wylosują organizatorzy, rozdanie numerów startowych).

4.2. 3.03.2018 – sobota – godz. 10ºº – rozpoczęcie zawodów.

Zawody odbędą się na stoku …………………..w Zieleńcu.

Po zawodach, około godz. 19ºº zapraszamy na oficjalne zakończenie zawodów i wręczenie nagród!

 

5. PODZIAŁ ZAWODNIKÓW I KOLEJNOŚĆ STARTU

5.1. Obowiązuje podział zawodników na następujące kategorie wiekowe:

 

NARTY Dzieci – Dziewczynki – 3 grupy wiekowe

A – do 7 lat (roczniki od roku 2011 i powyżej)

B – od 8-12 lat (roczniki od roku 2006-2010)

C – od 13-17 lat (roczniki od 2001-2005 włącznie)

NARTY Dzieci – Chłopcy – 3 grupy wiekowe

A – do 7 lat (roczniki od roku 2011 i powyżej)

B – od 8-12 lat (roczniki od roku 2006-2010)

C – od 13-17 lat (roczniki od 2001-2005 włącznie)

NARTY – Kobiety – 3 grupy wiekowe

A – od 18-35 lat (roczniki od 1983-2000 włącznie)

B – od 36-50 lat (roczniki od 1968-1982 włącznie)

C – od 51 lat i starsze (roczniki od 1967 i starsze)

NARTY – Mężczyźni – 3 grup wiekowe

A – od 18-39 lat (roczniki od 1979-2000 włącznie)

B – od 40-65 lat (roczniki od 1953-1978 włącznie)

C – od 66 lat i starsze (roczniki od 1952 i starsi)

SNOWBOARD – Dzieci– 1 grupa wiekowa

Do 17 lat (roczniki od 2001 i powyżej)

SNOWBOARDKobiety – 1 grupa wiekowa

Od 18 lat i starsze (roczniki od 2000 i starsze)

SNOWBOARDMężczyźni – 1 grupa wiekowa

Od 18 lat i starsi (roczniki od 2000 i starsi)

 

5.2. Klasyfikacja konkurencji i kategorii wiekowej zostanie przeprowadzona

w przypadku uczestnictwa minimum 3 zawodników z wyjątkiem najmłodszych kategorii.

 

6. KLASYFIKACJA RODZINNA

Do klasyfikacji rodzinnej liczy się łączny czas przejazdów trzech osób, z góry, przy zgłoszeniu wyznaczonych

przez kapitana rodziny i zgłoszonych w jednej konkurencji (slalom narciarski).

W klasyfikacji rodzinnej mogą startować następujące trzyosobowe składy:

a) ojciec, matka, dziecko,

b) dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka,

W rodzinie jest możliwość uczestnictwa zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy. W rozumieniu tego

regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny.

 

7. ZAWODNICY STARTUJĄ W DWÓCH PRZEJAZDACH W KOLEJNOŚCI WG WYLOSOWANYCH NUMERÓW STARTOWYCH

 

8. PUNKTACJA

8.1 W nartach czas łączny dwóch przejazdów w poszczególnych grupach zadecyduje

o zajętym miejscu.

W snowboardzie obowiązują dwa przejazdy. Do klasyfikacji wybiera się czas najlepszego przejazdu.

8.2. Klasyfikacja „Open” – najlepsze czasy zawodów, bez ograniczeń wiekowych – narty i snowboard.

 

9. POSTANOWIENIA SPECJALNE

9.1. Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni zawodnicy/-czki, którzy/-re wpłacili opłatę startową: 50zł – dorośli, 25zł – dzieci do godz. 20ºº dnia 3.03.2017

9.2.Organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki poniesione w trakcie treningów i zawodów. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt i ubezpiecza się indywidualnie.

9.3. Klasyfikacja zawodów, w ramach poszczególnych kategorii, obejmować będzie wszystkich uczestników zawodów – niezależnie od miejsca zamieszkania.
9.4. W zawodach mogą uczestniczyć narciarze nie posiadający licencji zawodniczej PZN lub podobnej organizacji. Byłych zawodników obowiązuje okres karencji – wynosi ona sześć lat dla wszystkich kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn.

Dopuszcza się start zawodników posiadających licencje, jednakże ich start odbywa się poza konkursem.

 

9.5. Szczegóły dotyczące XXI Mistrzostw na stronie www.szkolanarciarstwa.pl

10. Wszelkie sprawy wątpliwe, niejasne oraz związane z interpretacją regulaminu

rozstrzygają ORGANIZATORZY.

 

ORGANIZATOR: – Adam Jakubek